Paweł

Żbikowski

Analityk, Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych UKNF – Zespół Nadzoru I

#KarateKIID

Opis głównych zadań:

Ocena metodologii wyceny instrumentów finansowych znajdujących się w portfelach funduszy emerytalnych
Dźwignia finansowa AFI, w tym ryzyko systemowe
Wymiana danych z innymi instytucjami
Utrzymanie i rozwój zbiorów danych analitycznych
Zarządzanie jakością danych sprawozdawczych
Algorytmy nadzorcze