Łukasz

Janicki

Starszy Analityk, Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych UKNF – Zespół Wsparcia Nadzoru

#KarateKIID

Mam 6-letnie doświadczenie w sektorze funduszy inwestycyjnych. Obecnie zajmuję się opracowywaniem narzędzi informatycznych, raportów oraz algorytmów nadzorczych wspomagających pracę nadzoru nad tym obszarem rynku. Moje zadania są również związane z utrzymaniem i rozwojem zbiorów danych analitycznych oraz zarządzaniem jakością danych sprawozdawczych.